پارادوکس فرمی

پارادوکس فرمی چیست؟

پارادوکس فرمی چیست؟

آیا ما تنها موجودات زنده تو کل جهانیم؟ قطر دید ما تو فضا حدود 90 میلیارد سال نوریه.دستکم صد میلیارد کهکشان وجود داره. که هر کدوم بین صد الی هزار میلیارد ستاره دارن.چند وقت پیش فهمیدیم که سیاره ها خیلی بیشتر از چیزین که فکرشو میکردیم.و احتمالا میلیاردها سیاره قابل سکونت در جهان وجود دارد.که یعنی حتما فرصتهای زیادی برای شکل گیری زندگی هستش ،درسته

error: Content is protected !!