انگلیسی

آیا امکان داره زبان مادری رو فراموش کنیم؟

آیا امکان داره زبان مادری رو فراموش کنیم؟

ُ آیا امکان داره زبان مادری رو فراموش کنیم؟ ُ یه سوال فوق العاده که کمتر بهش پرداخته شده.آیا واقعا امکان داره زبان مادری رو فراموش کنیم؟ خب طبق تجربه خودم باید بگم بله تا حدودی امکان داره! اکثرا تو فضای اینترنت همیشه صبحت از یادگیری زبان جدید هست، نه…

error: Content is protected !!