قدردانی پادزهر نارضایتی؟چجوری خوشحال تر باشیم؟

قدردانی پادزهر نارضایتی؟چجوری خوشحال تر باشیم؟   همه ما با احساس نارضایتی از زندگی آشناییم.اونقدی که باید موفق نیستیم.رابطه هامون راضی کننده نیست.چیزایی که میخوایمو نداریم.ولی با قدردانی،نارضایتی رو میشه از بین برد. این باعث میشه به بقیه با حسادت و به خودمون با ناامیدی نگاه کنیم.تبلیغات و شبکه های … ادامه خواندن قدردانی پادزهر نارضایتی؟چجوری خوشحال تر باشیم؟