ترجمه همزمان در جلسات کاری و نمایشگاه بین المللی

یکی دیگر از خدمات ما ترجمه همزمان در جلسات کاری،ترجمه همزمان به هنگام بازدید از کارخانه و نصب خطوط تولید و همچنین مترجمی در نمایشگاههای بین المللی می‌باشد.

وجود یک مترجم مسلط به زبان هر دو طرف مذاکره امری حیاتی برای موفقیت جلسه است.

امروزه زبان انگلیسی تقریبا در تمام جلسات کاری برگزار شده در دنیا رایج است و شرکت ها اکثر ارتباطات خود را از طریق زبان انگلیسی و یا مترجمین انگلیسی انجام میدهند.اما این موضوع در منطقه خاور میانه که کشور عزیز ما ایران و کشور ترکیه در آن قرار گرفته است، به صورت صد در صد صدق نمیکند.

یاشار عیب پوش مترجم ترکی استانبولی و مشاور صادرات به ترکیه

ترجمه همزمان در جلسات کاری

یکی دیگر از خدمات ما ترجمه همزمان در جلسات کاری،ترجمه همزمان به هنگام بازدید از کارخانه و نصب خطوط تولید می‌باشد.

امروزه زبان انگلیسی تقریبا در تمام جلسات کاری برگزار شده در دنیا رایج است و شرکت ها اکثر ارتباطات خود را از طریق زبان انگلیسی و یا مترجمین انگلیسی انجام میدهند.اما این موضوع در منطقه خاور میانه که کشور عزیز ما ایران و کشور ترکیه در آن قرار گرفته است، به صورت صد در صد صدق نمیکند.

طی سالهای فعالیتم در صنف ترجمه همزمان ترکی استانبولی به سه نوع رویکرد نسبت به زبان انگلیسی برخوردم.گروه اول که اکثرا از کارآفرین های جوان تشکیل شده اند، به صورت کامل و حرفه ای به زبان انگلیسی تسلط دارند و اکثرا ترجیح میدهند که در جلسات و مذاکره های خود از این زبان استفاده کند.گروه دوم که از کارمندان یا کارآفرینان میان سال تشکیل شده اند نسبتا و یا در حد کمی با زبان انگلیسی آشنایی دارند.گروه سوم اما با وجود اینکه رنج زیادی از کارآفرینان، کارمندان و مدیران فروش را تشکیل میدهند هیچ آشنایی با زبان انگلیسی نداشته و در بیشتر موارد در مقابل استفاده از زبان انگلیسی جبهه و نظر کاملا مخالف دارند.

البته توجه به این نکته ضروریست که مباحث ذکر شده د بالا مانند تمام مباحث دنیا قطعی نیست و دیدگاه شخصی و برداشت میدانی اینجانب از سالها فعالیت در این حوزه است.ولی به طور کلی در 70 درصد موارد این گروهبندی های سنی و نسبت آشنایی این گروه ها  با زبان انگلیسی صادق است.ضمنا این گروه بندی ها هم در مورد ایران و هم در مورد ترکیه صادق است.ایران و ترکیه با این حال که در ظاهر دو کشور مجزا هستند از لحاط زبان و فرهنگی بسیار به هم شباهت دارند.در زمان پیش رو و در مطلب های بعدی سایت مترجم ترکی استانبولی  حتما به این شباهت ها اشاره خواهم کرد.

وقتی گروههای اشاره شده در بالا در جلسات و یا بازدید از کارخانه و یا نمایشگاههای بین المللی با هم برخورد میکنند ،مطمئنا نمیتوانند ارتباط موثری با هم داشته باشند. این جاست که مترجم ترکی استانبولی وارد بازی میشود.وجود یک مترجم مسلط به زبان هر دو طرف مذاکره امری حیاتی برای موفقیت جلسه است.در نمایشگاه هایی که صاحب غرفه (ایرانی و یا ترک) به انگلیسی وارد است اما به دلیل اینکه تمام مراجعه کنندگان با این زبان آشنایی ندارند وجود مترجم ترکی استانبولی ضروری میشود.همچنین مواردی که صاحب غرفه و یا جلسه با زبان انگلیسی آشنایی نداشته و یا در حد کمی آشنایی دارد هم حضور مترجم ترکی استانبولی ضروری میشود.

همچنین در بازدید از کارخانه ها شاید مدیران ارشد به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند اما به دلیل عدم آشنایی تکنسین هایی که قصد بازدید دارند و یا تکنسین هایی که قصد ارئه توضیحات درباره دستگاه ها را دارند با زبان انگلیسی باز هم وجود یک مترجم زبان ترکی استانبولی لازم خواهد بود.

در آخر اشاره تیتر وار به مواردی خواهم کرد که در این چند سال به صورت مترجم زبان ترکی استانبولی در آن شرکت داشته ام:

ترجمه همزمان ترکی استانبولی به فارسی در جلسات فروش و بازاریابی

ترجمه همزمان ترکی استانبولی به فارسی در بازدید از کارخانه ها  

ترجمه همزمان ترکی استانبولی به فارسی در نصب و تعمیر خطوط تولید کارخانه ها

ترجمه همزمان ترکی استانبولی به فارسی در نمایشگاه های بین المللی ایران و ترکیه

ترجمه همزمان ترکی استانبولی به فارسی در گشت شهری و تورلیدری

ترجمه همزمان ترکی استانبولی به فارسی در ویدئو کنفرانس ها

ترجمه همزمان ترکی استانبولی به فارسی در جشن های سالیانه شرکت ها

error: Content is protected !!