مترجم ترکیه

مترجم ترکی استانبولی و مشاور صادرات به ترکیه

مترجم ترکی استانبولی و مشاور صادرات به ترکیه

یاشار عیب پوش مشاور تجاری و مترجم مجرب ترکی استانبولی در ایران.با تجربه ۶ سال همکاری مداوم با شرکت های ایرانی و ترک در نمایشگاه بین المللی تهران و جلسات فروش و بازاریابی. بازاریابی محصولات ایرانی و صادرات به ترکیه خدمات مشاوره تجاری جهت واردات از ترکیه ترجمه تجاری جهت جلسات مذاکره خرید و فروش…